Carla Van Veenendaal


  • @carlavanveenendaal Hallo Carla, Ja, ‘n mens weet nooit hoe die Minister gaan reageer nie, so julle moet dalk regsaan. Wat die brander aanbetref, ek dink dit is dalk die enigste manier wat ons ‘n reaksie gaan uitlok en as dit negatief is soos die Mary Metcalfe geval moet ons reg wees om vir ons belange op te staan. Ek bedoel nou nie revolusies of…[Read more]